ស្បៀងអាហារ( Support for Covid 19)
$14.00
In Stock
អង្ករ 10Kg អំបិល 1kg ស្ករស 1 kg ប្រេងឆា 1ដប មី 8 កញ្ចប់ ទឹកដោះគោ 1កំប៉ុង ត្រីខ 4 កំប៉ុង ទឹកសុីអុីវ 1ដប
Sold By : Sokthea Mart [0.0]
{{ errors.first('quantity') }}
Description
អង្ករ 10Kg អំបិល 1kg ស្ករស 1 kg ប្រេងឆា 1ដប មី 8 កញ្ចប់ ទឹកដោះគោ 1កំប៉ុង ត្រីខ 4 កំប៉ុង ទឹកសុីអុីវ 1ដប
Specification
Brand
Weight
sugar
ice
Pack
Weight
cook
Weight2
Units
Units
Units
Scoop